Mannekes

Dit is het eerste ‘Manneken’, het is niet meer dan een hoopje klei, maar voor mij was het de start van een nieuw elan in mijn keramiek.

Al mijn Mannekes zijn unieke stukken. Ze worden met de hand geboetseerd en hoewel ze onderling enige gelijkenis vertonen verschillen ze in grootte, houding en uitdrukking.